?>
Energie in Projecten

Proces en projectmanagement, begeleidingsprocessen particuliere woningvoorraad/ verduurzamingsopgaven.
Van eenvoudige advies en begeleidingsprocessen tot zeer gecompliceerde aanpakken.

 

Expertise:

Opdrachtgevers: gemeenten, woningcorporaties, provincies, VvE’s en grooteigenaren

 

Algemeen: Proces en projectmanagement, begeleidingsprocessen particuliere woningvoorraad/ verduurzamingsopgaven

  • Projecten opzetten en projectteams optuigen, procesbegeleiding gedurende looptijd project.
    Project budget en projectplanning bewaken daar waar nodig bijsturen met maximaal resultaat in ogenschouw nemend. Facturatie grootschalige projecten
  • Leiden van een projectteam (grootte 5 t/m 15 pers), sturen en coachen binnen kaders
    projectplan (GIKTO) Disciplines: projectadviseurs, bouwkundig inspecteurs, juristen, administratief juridische medewerkers, projectassistenten, secretariële ondersteuners, receptionisten
  • Procesbegeleiding VvE’s in verduurzaming/ onderhoudsprojecten en complexe situaties
  • Leveren bijdrage aan nieuw beleid intern en extern naar opdrachtgevers van (deel)producten
  • Opereren in politiek gevoelige markt

“Master your instrument, master the music and then forget all that bullshit and just play“
– Charlie Parker –